Rauhoitusalueet

Kaikkea metsästystä koskien: Vornassa Vornan sillalta Kestilän rajalle teitten välinen alue.

Metsäkanalintuja koskien: Hyvösenneva, Kiimamaa - Ollikkaanneva ja kaikki viljelyksessä olevat pellot reunapuineen.

Hyvösenneva

Kiimamaa - Ollikkaanneva

Karttalisenssi